home page

Welkom bij The school of empathy

In The school of empathy werken we aan een gelijkwaardige samenleving door van macht over naar macht delen te gaan.

Onze workshops zijn prototypen voor mogelijke toekomsten en sociale verandering.

News

  Een taal voor verbinding in een super diverse maatschappij.

  De systemen die we opgebouwd hebben om onze samenleving te structureren zijn voor een groeiend aantal mensen niet meer aangepast om een zinvol leven te leiden.

  We zoeken naar nieuwe wegen maar blijven een taal gebruiken, die ontstaan is uit het idee macht uit te oefenen. 

  Er is een wisselwerking tussen taal en de waarden die een maatschappij uitdraagt.

  In The school of empathy werpen we het licht op de waarden uit welke onze taal ontstaan is en zien hoe we taal kunnen gebruiken om waarden als gelijkheid in de taal zelf te verankeren.

  In The school of empathy gaan we er vanuit, dat de kortste weg naar duurzame gemeenschappen zelfempathie is.

  The school of empathy werkt systemisch.

  We gaan ervan uit dat groepen en gemeenschappen complexe structuren zijn waar iedereen met elkaar verbonden is. Wat een persoon doet, voelt of zegt, heeft een uitwerking op de hele groep.

  We werken eraan om uit deze complexe systemen een horizontale samenleving te laten ontstaan.

  The school of empathy gebruikt Geweldloze Communicatie, ook Verbindende Communicatie genoemd.

  Stel je voor: je leeft in een wereld waarin je in plaats van kritiek en verwijten alleen maar behoeftes en gevoelens hoort. Een wereld waarin we conflicten tot groei transformeren en woorden gebruiken om duurzame, empathische relaties op te bouwen.

  Een wereld waarin we opkomen voor onze eigen behoeftes en tegelijkertijd ook die van de anderen en de gemeenschap niet uit het oog verliezen.
  Verbindende Communicatie is de taal van verbinding voor een super diverse samenleving en kan op alle gebieden toegepast worden: individueel, koppels, families en gemeenschappen, organisaties, scholen, justitie, politiek, gezondheidszorg, …

  LEES MEER

  VERBINDENDE
  COMMUNICATIE

  Marshall Rosenberg heeft het model Geweldloze Communicatie ontwikkelt. Het wordt meer en meer Verbindende Communicatie genoemd, omdat verbinding de essentie is.

  “Het doel van Geweldloze Communicatie is om verbinding te maken met andere mensen op een manier die het mogelijk maakt om te geven: empathisch te geven. Het is empathisch in die zin dat ons geven vrijwillig uit het hart komt. We geven aan anderen en onszelf – niet uit plichtsbesef of verplichting, niet uit angst voor straf of hoop op een beloning, niet uit schuld of schaamte, maar voor wat ik als deel van onze natuur beschouw. Het zit in onze natuur om te genieten van het geven aan elkaar.” -Marshall B Rosenberg, Ph.D.

  Onze intentie, als we in gesprek gaan, is verbinding in plaats van te achterhalen wie al dan niet gelijk heeft en te straffen en te belonen. We verschuiven onze aandacht van kritiek en verwijten naar gevoelens en behoeftes en zien conflicten als katalysatoren tot groei.

  Verbindende Communicatie is een taal die de diversiteit van onze hedendaagse wereld aan kan en het leven erkent als een organisch proces dat steeds in verandering is.

  Het model bestaat uit 4 stappen:

  • Waarneming van een situatie zonder oordeel
  • Welk gevoel roept deze situatie nu op?
  • Welke behoefte is daardoor vervuld of niet vervuld?
  • Welk verzoek kan ik aan mezelf of anderen richten om mijn onvervulde behoefte te vervullen? Of welke strategie kan ik gebruiken om mijn onvervulde behoefte te vervullen?
  LEES MEER

  AANBOD

  1

  GROEI voor individuen en systemen

  In the school of empathy linken we individuele groei aan de groei van gemeenschappen, systemen en brede sociale verandering.

  We bieden verschillende formules van jaartrajecten aan. U kunt ons ook contacteren voor workshops op maat.

  JAARTRAJECT

  jaartrajecten kunnen op verschillende uitdagingen toe gespitst worden:

  • ouderschap voor sociale verandering
  • radicale zelfempathie/zelfzorg
  • voorbij het patriarchaat

  Een jaartraject biedt de mogelijkheid om Verbindende Communicatie samen met een groep in je leven te integreren. Door 10 sessies lang ondergedompeld te worden in het gedachtegoed, samen te oefenen, te vieren en te rouwen, bouwen we een gemeenschap op met het doel elkaar te ondersteunen in het leerproces.

  ouderschap voor sociale verandering

  van “macht over” naar “macht met”

  In dit jaartraject werken we rond het bewust worden van de onderliggende mechanismen die onze samenleving vorm geven. Ouderschap voor sociale verandering focust op een taal die ons de mogelijkheid geeft te kiezen welke mechanismen we niet langer willen versterken en welke wel. Zo bouwen we bewust aan een wereld van verbinding en duurzame relaties en gemeenschappen.

  We gaan ervan uit dat sociale veranderingen beginnen met wat we onze kinderen meegeven.

  • We zien hoe we SAMEN met uitdagingen kunnen omgaan in plaats van tegenover elkaar te komen staan: van “macht over” naar “kracht met”
  • welke waarden we willen over brengen
  • hoe we ons kind in zijn/haar dagelijkse frustraties en verdriet kunnen begeleiden zonder het van hem/haar over te nemen
  • waar we grenzen willen zetten en hoe we dat kunnen doen zonder de verbinding te verbreken
  • …..

  En we oefenen

  • We oefenen aan de hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

  *De dansvloer is een ruimtelijk model van het verbindende communicatieproces. Kaarten op de vloer met de verschillende stappen beelden het proces uit. Elke kaart vertegenwoordigt een stap. Deze stappen kun je in iedere mogelijke volgorde gebruiken ter ondersteuning van een bewuste en vloeiende communicatie. Door zo wisselend over de kaarten te gaan, ontstaat de ‘dans’.

  radicale zelf empathie

  de weg naar duurzame relaties en gemeenschappen.

  We gaan ervan uit, dat de helende kracht van zelf empathie de kortste weg naar empathie voor anderen is en zo de kortste weg naar een duurzame samenleving

  Tijdens het jaartraject zien we:

  • de helende kracht van zelf empathie: je innerlijke oordelen transformeren tot motor voor verandering
  • hoe blijf ik met mezelf in verbinding zonder de ander uit het oog te verliezen
  • transformeren van woede tot motor van verandering
  • hoe omgaan met schuld en schaamte

  En we oefenen

  • We oefenen aan de hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

  *De dansvloer is een ruimtelijk model van het verbindende communicatieproces. Kaarten op de vloer met de verschillende stappen beelden het proces uit. Elke kaart vertegenwoordigt een stap. Deze stappen kun je in iedere mogelijke volgorde gebruiken ter ondersteuning van een bewuste en vloeiende communicatie. Door zo wisselend over de kaarten te gaan, ontstaat de ‘dans’.

  Voorbij het patriarchaat

  Ik zie het patriarchaat als een systeem dat een wereldbeeld omvat dat ons leven organiseert, gebaseerd op macht, controle, hiërarchie en isolatie.

  Tijdens het jaartraject zien we:

  • Wat verstaan we onder patriarchaat?
  • Wat zijn de mechanismen om macht in stand te houden?
  • Wat kunnen we doen om deze mechanismen niet verder te zetten?

  We zijn het gewend geraakt om binnen patriarchale normen te leven, en daarmee alles te evalueren, inclusief onze acties om het patriarchaat te transformeren.

  • in plaats van in het systeem zelf iets op te eisen, dat weer onderhevig is aan het systeem en vaak een eenzame inspanning is, zullen we tijdens het jaartraject een andere ruimte ontdekken, in welke het leven horizontaal georganiseerd wordt.

  Bijvoorbeeld: vrouwen proberen binnen de grenzen van hun familie bepaalde rechten op te eisen, zoals bijvoorbeeld gesteund te worden in hun ontplooiing in plaats van degene te zijn die haar man steunt in zijn ontplooiing door een stapje achteruit te zetten en het werk van de man als belangrijker te zien. De vrouw vecht een individueel gevecht binnen het instituut monogame familie, een structuur die door het patriarchaat zelf in plaats werd gebracht. Ik zie zoveel vrouwen die verzeild zijn in een eenzame strijd. Keer op keer wordt macht tegenover elkaar gezet. 

  • we zien hoe we van van macht over naar macht met gaan.
  • we leggen we onze overtuigingen onder de loep en achterhalen welke behoeften erachter zitten en als ze nog steeds zin maken.

  Het gaat om het bewust worden van de onderliggende mechanismen van het patriarchaat om van daaruit voor verandering te zorgen. Daarom is iedereen, ook mannen, welkom om aan dit jaartraject deel te nemen.

  DETAILS Jaartrajecten

  DUUR: 10 sessies van 2uur30
  PRAKTISCH:

  • Ik kom op locatie
  • Hooguit 12 deelnemers.
  • Tussen de bijeenkomsten krijgen de leden een mail met meer informatie.
  • Op vrijwillige basis kunnen de leden van de groep tussen de bijeenkomsten met elkaar contact houden: live of via mail of skype, om elkaar in het leerproces te ondersteunen. Iedereen kan een oproep in de groep gooien om te checken of iemand empathisch wil luisteren, een moeilijk gesprek wil voorbereiden, een goed gelopen gesprek wil vieren, ….
  • Het idee is dat de groep een systeem op zich wordt, dat de leden steun biedt om Verbindende Communicatie te integreren in het dagelijkse leven.
  LEES MEER
  2

  ONDERWIJS

  Scholen zijn complexe structuren. Met The School of empathy werken we systemisch om structureel vrede te integreren. We bieden

  • het jaartraject “de empathische klas” aan om met kinderen aan de slag te gaan
  • jaartrajecten voor ouders en leerkrachten
  • als ook introducties
  • en pedagogische studiedagen.
  1. DE EMPATHISCHE KLAS

  vrede kun je leren

  Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Ze leren over geschiedenis en aardrijkskunde, over verre volkeren en het universum en zijn fysieke wetten. Ze gaan naar de muziekacademie, volgen danslessen, sporten,…

  • Ik droom van scholen waar we ook leren hoe we duurzame relaties kunnen opbouwen
  • hoe we bij onszelf kunnen blijven en tegelijkertijd de ander niet uit het oog verliezen
  • hoe we met alledaags verdriet en frustratie kunnen omgaan zonder anderen pijn te doen
  • Een school waar we leren om onze behoeftes helder te krijgen om duidelijke verzoeken te formuleren en om strategieën te vinden die het leven rijker maken
  • Een school waar we leren om conflicten als gemeenschappelijke momenten van groei te zien
  • Een school waar teamvaardigheden en communicatie op het programma staan
  • Een school waar we vrede leren.

  zet je school op de kaart
  https://www.nvcineducation.org/map/

  DETAILS

  DUUR: 8-10 sessies van 2 schooluren
  VOOR WIE? : voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.
  PRAKTISCH:

  • ik kom op school in de klas
  • Het materiaal wordt door mij meegebracht
  • De cursussen zijn opgebouwd uit een afwisseling van theorie, spel en kunst maken
  • De kinderen leren op een speelse manier de 4 stappen van Verbindende Communicatie kennen
  • Kunst is een manier om de filosofie achter Verbindende Communicatie zichtbaar te maken en dient ook als uitgangspunt om gesprekken te voeren
  • De leerkracht is bereid zich aan het traject te verbinden
  • Tijdens de cursussen moet de leerkracht aanwezig zijn, zowel fysiek als ook mentaal. Hij/zij wordt geacht om mee te leren, te spelen en kunst te maken.

  PRIJS: er kan subsidie via Dynamo worden aangevraagd

  2. PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

  Aan de hand van voorbeelden uit de klas, analyseren we hoe de taal werkt die we over het algemeen geleerd hebben en gebruiken en hoe Verbindende Communicatie taal kadert.

  We zullen zien op welke verschillende manieren we een boodschap kunnen horen en hoe de transformerende kracht van (zelf)empathie te ontketenen.

  Vervolgens krijgt iedere deelnemer de kans om met zijn/haar eigen verhaal aan de slag te gaan om te oefenen de vier stappen toe te passen.

  DETAILS

  DUUR: op maat
  PRAKTISCH: ik kom op locatie

  Er wordt geen voorkennis van Verbindende Communicatie verwacht.

  3. JAARTRAJECT

  sociale verandering

  Een jaartraject biedt de mogelijkheid om Verbindende Communicatie samen met een groep in je leven of team te integreren. Door 10 maanden lang ondergedompeld te worden in het gedachtegoed, samen te oefenen, te vieren en te rouwen, bouwen we een gemeenschap op met het doel elkaar te ondersteunen in het leerproces.


  LEERKRACHTEN

  Omgaan met de kinderen, ouders en het team kan snel tot een uitdaging worden. Een jaartraject ondersteund leerkrachten in het omgaan met de alledaagse bekommernissen op school. Je kunt een jaartraject voor leerkrachten combineren met een jaartraject voor kinderen. Zo werken we samen aan duurzame gemeenschappen.

  Tijdens het jaartraject zien we onder andere:

  • hoe kan ik grenzen bewaken en de veiligheid in de klas garanderen zonder de verbinding met de kinderen te verbreken?
  • hoe maak ik van ouders bondgenoten?
  • hoe kan ik voor mezelf zorgen als de werklast overweldigend is?

  En we oefenen de 4 stappen toe te passen

  • We oefenen aan de hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*


  OUDERS

  Tijdens het jaartraject zien we onder andere:

  • hoe kan ik mijn kind in zijn/haar dagelijkse frustraties en verdriet begeleiden zonder het van hem/haar over te nemen?
  • hoe kan ik “neen” zeggen zonder stress?
  • hoe kan ik de kans vergroten dat mijn kind hoort wat ik zeg?

  En we oefenen de 4 stappen toe te passen:

  • We oefenen aan hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

  *De dansvloer is een ruimtelijk model van het verbindende communicatieproces.
  Kaarten op de vloer met de verschillende stappen beelden het proces uit. Elke kaart vertegenwoordigt een stap. Deze stappen kun je in iedere mogelijke volgorde gebruiken ter ondersteuning van een bewuste en vloeiende communicatie. Door zo wisselend over de kaarten te gaan, ontstaat de ‘dans’.

  DETAILS

  DUUR: 10 sessies van 2uur30
  VOOR WIE? teams, leerkrachten en ouders.
  Voor iedereen die door persoonlijke groei een wereld in evenwicht wil bouwen. Er wordt geen voorkennis van Verbindende Communicatie verwacht.
  PRAKTISCH:

  • ik kom op locatie.
  • Hooguit 12 deelnemers.
  • Tussen de bijeenkomsten krijgen de leden een mail met meer informatie.
  • Op vrijwillige basis kunnen de leden van de groep tussen de bijeenkomsten met elkaar contact houden: live of via mail of skype, om elkaar in het leerproces te ondersteunen. Iedereen kan een oproep in de groep gooien om te checken of iemand empathisch wil luisteren, een moeilijk gesprek wil voorbereiden, een goed gelopen gesprek wil vieren, ….
  • Het idee is dat de groep een systeem op zich wordt, dat de leden steun biedt om Verbindende Communicatie te integreren in het dagelijkse leven.
  4. INTRODUCTIE

  een paradigmashift

  Aan de hand van voorbeelden die onder de deelnemers leven, analyseren we hoe de taal werkt die we over het algemeen geleerd hebben en gebruiken en hoe Verbindende Communicatie taal kadert.

  We zullen zien op welke verschillende manieren we een boodschap kunnen horen en hoe de transformerende kracht van (zelf)empathie te ontketenen.

  DETAILS

  DUUR: 2 uur 30
  VOOR WIE? voor iedereen die door persoonlijke groei een wereld in evenwicht wil bouwen. Er wordt  geen voorkennis van Verbindende Communicatie verwacht.
  PRAKTISCH: ik kom op locatie

  LEES MEER

  ABOUT & CONTACT

  The school of empathy wordt geleid door Annick Nölle.

  Annick Nölle is kunstenares en geeft workshops in Verbindende Communicatie. Ze is opgegroeid in Keulen, Duitsland, en leeft en werkt sedert 1989 in Brussel.

  Ze heeft aan La Cambre en L´ERG gestudeerd en doorloopt nu het certificatietraject om trainer van het Center of non violent communication te worden.

  Annick Nölle heeft 15 jaar ervaring met werken met kinderen in diverse scholen via MUS-E, het centrum voor hedendaagse kunst WIELS, Argos, het klein Kasteeltje,… Via kunst maakt ze Verbindende Communicatie toegankelijk voor kinderen.

  Sedert enkele jaren werkt Annick Nölle ook met volwassenen en heeft zich meer en meer op jaartrajecten toegespitst.

  Haar tentaculaire aanpak vermengt kunst, Verbindende Communicatie en het dagelijkse leven om een taal onder de aandacht te brengen, die het leven als een opeenvolging van veranderingen, een proces, erkent en die de kracht van empathie inzet om met deze veranderingen om te gaan en steeds weer in balans te komen.

  annick@theschoolofempathy.org

  .

  .

  .