home page

Welkom bij The School of Empathy

Met The School of Empathy willen we bijdragen om van het dominantie systeem naar het partnerschap paradigma te gaan

annick.noelle@gmail.com

News

  Een taal voor verbinding

  Geweldloze Communicatie wordt vaak gezien als een conflict oplossingsmethode. In feite is het veel meer. Het is een houding, een manier om in de wereld te zijn die ons in een compleet andere vorm van interactie katapulteert: verbinding is prioriteit voorbij gelijk en ongelijk.

  Einstein zei: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. We kunnen geen verbinding en samenwerking in de wereld brengen met een taal die ontstaan is uit een cultuur van dominantie, autoriteit en onderdrukking.

  In The School of Empathy leren we een taal kennen aan welke verbinding en samenwerking inherent zijn. We openen een ruimte in welke we macht* delen door zorg te dragen voor alle behoeften.

  *Macht in de oorspronkelijke zin: vermogen, invloed, capaciteit.

  Geweldloze Communicatie

  Stel je voor: je leeft in een wereld waarin je in plaats van kritiek en verwijten alleen maar behoeftes en gevoelens hoort. Een wereld waarin we conflicten tot groei transformeren en woorden gebruiken om empathische relaties, gemeenschappen en systemen op te bouwen.

  Een wereld waarin we opkomen voor onze eigen behoeftes en tegelijkertijd ook die van de anderen en de gemeenschap niet uit het oog verliezen.
  Geweldloze Communicatie is de taal van verbinding voor een super diverse samenleving en kan op alle gebieden toegepast worden: individueel, koppels, families en gemeenschappen, organisaties, scholen, justitie, politiek, gezondheidszorg, climat change, feminisme, decolonisatie, …

  The School of Empathy werkt systemisch.

  We gaan ervan uit dat groepen en gemeenschappen complexe structuren zijn waar iedereen met elkaar verbonden is. Wat een persoon doet, voelt of zegt, heeft een uitwerking op de hele groep en het ganse systeem.

  LEES MEER

  GEWELDLOZE
  COMMUNICATIE

  Marshall Rosenberg heeft het model Geweldloze Communicatie ontwikkelt.

  “Het doel van Geweldloze Communicatie is om verbinding te maken met andere mensen op een manier die het mogelijk maakt om te geven: empathisch te geven. Het is empathisch in die zin dat ons geven vrijwillig uit het hart komt. We geven aan anderen en onszelf – niet uit plichtsbesef of verplichting, niet uit angst voor straf of hoop op een beloning, niet uit schuld of schaamte, maar voor wat ik als deel van onze natuur beschouw. Het zit in onze natuur om te genieten van het geven aan elkaar.” -Marshall B Rosenberg, Ph.D.

  Onze intentie, als we in gesprek gaan, is verbinding in plaats van te achterhalen wie al dan niet gelijk heeft en te straffen en te belonen. We verschuiven onze aandacht van kritiek en verwijten naar gevoelens en behoeftes en zien conflicten als katalysatoren tot groei.

  Geweldloze Communicatie is een taal die de diversiteit van onze hedendaagse wereld aan kan en het leven erkent als een organisch proces dat steeds in verandering is.

  Het model bestaat uit 4 stappen:

  • Waarneming van een situatie zonder oordeel
  • Welk gevoel roept deze situatie nu op?
  • Welke behoefte is daardoor vervuld of niet vervuld?
  • Welk verzoek kan ik aan mezelf of anderen richten om mijn onvervulde behoefte te vervullen? Of welke strategie kan ik gebruiken om mijn onvervulde behoefte te vervullen?
  LEES MEER

  AANBOD

  1

  GROEI voor individuen en systemen

  In The School of Empathy linken we individuele groei aan de groei van gemeenschappen, systemen en brede sociale verandering.

  Introducties

  Je kunt een introductie boeken met verschillende thema´s: hoe navigeer ik in polariserende gesprekken?, voorbij het patriarchaat, ouderschap voor sociale verandering, …

  Je kunt ons ook contacteren voor introducties op maat.

  Jaartraject

  Radicale zelf empathie voor sociale verandering

  Een jaartraject biedt de mogelijkheid om Geweldloze Communicatie samen met een groep in je leven te integreren. Door 10 sessies lang ondergedompeld te worden in het gedachtegoed, samen te oefenen, te vieren en te rouwen, bouwen we een gemeenschap op met het doel elkaar te ondersteunen in het leerproces.

  Voor degen die verder aan de slag willen bestaan er Urban Empathie Oefengroepen

  ***

  We gaan ervan uit, dat de helende kracht van zelf empathie de kortste weg naar empathie voor anderen is en zo de kortste weg naar een gelijkwaardige samenleving. Door zelf empathie maken we ruimte om de andere te verwelkomen.

  Tijdens het jaartraject verkennen we

  • Hoe het dominantie/onderwerpings systeem in welk we leven werkt
  • Hoe de ruimte van Geweldloze Communicatie werkt
  • Hoe zelf empathie een weg is om het dominantie/onderwerpings system niet verder te ondersteunen
  • De helende kracht van zelf empathie: je innerlijke oordelen, schuld en schaamte transformeren om ruimte te maken voor verandering
  • Hoe zorgen we voor het geheel zonder ons zelf uit het oog te verliezen?
  • Hoe kom ik op voor mijn behoeften zonder de ander uit het oog te verliezen?

  En we oefenen

  • We oefenen aan de hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

  *De dansvloer is een ruimtelijk model van het geweldloze communicatie proces. Kaarten op de vloer met de verschillende stappen beelden het proces uit. Elke kaart vertegenwoordigt een stap. Deze stappen kun je in iedere mogelijke volgorde gebruiken ter ondersteuning van een bewuste en vloeiende communicatie. Door zo wisselend over de kaarten te gaan, ontstaat de ‘dans’.

  Stads Empathie Oefengroepen

  een rustige revolutie

  Meestal gebeuren revoluties niet in grootse momenten onder het oog van de wereld, maar door kleine dagelijkse handelingen en bewuste keuzes. 

  Meer en meer mensen komen in kleine groepen samen om nieuwe manieren van zijn te bewonen. Als we gemeenschappen opbouwen om samen Geweldloze Communicatie te oefenen en elkaar te ondersteunen en te inspireren, dan beginnen we met het bewust creëren van de wereld in die we willen leven, hier en nu. 

  Met de The School of Empathy en talloze organisatie rond de hele wereld ondersteunen we dit process. We werken eraan een kritische massa te bereiken voor brede sociale verandering. 

  In The School of Empathy doen we dat door mensen samen te brengen die het gedachtegoed duurzaam in hun leven willen integreren. Uit verschillende jaar trajecten ontstaan Urban Empathie Oefengroepen. Dat zijn groepen van mensen die verder willen samen oefenen en elkaar ondersteunen en inspireren in het proces.

  Feed back van leden van een oefengroep:

  B: “Ik voel me enorm verbonden met de groep die een veilige omgeving biedt. Een unieke ervaring in mijn leven en een trapje hoger in mijn bewustzijnsniveau!” 

  E: “alles wat leeft wordt zonder oordeel ontvangen. Daardoor is de groep een safe space waar iedereen welkom is en veilig kan oefenen.”

  S: “In de voorbije jaren heb ik verschillende kortere leertrajecten of workshops gevolgd, maar ik had nooit het gevoel dat het bleef hangen. Tijdens deze oefengroep krijgen we de kans om te leren en vooral te blijven leren. In deze veilige omgeving gaan we verder dan theorie, en krijgen we ook de context om vanuit verbinding en vertrouwen in te gaan op moeilijke momenten die we meegemaakt hebben, waar verbinding soms ver te zoeken was. Door samen die momenten te kunnen herleven en proberen te oefenen om wel in verbinding te gaan, en hoe dat kan, kunnen we verder groeien om ook naast de oefengroep in verbinding te blijven met onszelf, en de ander.”

  DETAILS Jaartrajecten

  DUUR: 10 sessies van 2uur30
  PRAKTISCH:

  • Ik kom op locatie
  • Hooguit 12 deelnemers.
  • Tussen de bijeenkomsten krijgen de leden een mail met meer informatie.
  • Op vrijwillige basis kunnen de leden van de groep tussen de bijeenkomsten met elkaar contact houden: live of via mail of skype, om elkaar in het leerproces te ondersteunen. Iedereen kan een oproep in de groep gooien om te checken of iemand empathisch wil luisteren, een moeilijk gesprek wil voorbereiden, een goed gelopen gesprek wil vieren, ….
  • Het idee is dat de groep een systeem op zich wordt, dat de leden steun biedt om Verbindende Communicatie te integreren in het dagelijkse leven.
  LEES MEER
  2

  ONDERWIJS

  Scholen zijn complexe structuren. Met The School of empathy werken we systemisch om structureel vrede te integreren. We bieden

  • het jaartraject “de empathische klas” aan om met kinderen aan de slag te gaan
  • pedagogische studiedagen
  • jaartrajecten voor ouders en leerkrachten
  • als ook introducties voor ouders en leerkrachten

  1. DE EMPATHISCHE KLAS

  vrede kun je leren

  Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Ze leren over geschiedenis en aardrijkskunde, over verre volkeren en het universum en zijn fysieke wetten. Ze gaan naar de muziekacademie, volgen danslessen, sporten,…

  • Ik droom van scholen waar we ook leren hoe we duurzame relaties kunnen opbouwen
  • hoe we bij onszelf kunnen blijven en tegelijkertijd de ander niet uit het oog verliezen
  • hoe we met alledaags verdriet en frustratie kunnen omgaan zonder anderen pijn te doen
  • Een school waar we leren om onze behoeftes helder te krijgen om duidelijke verzoeken te formuleren en om strategieën te vinden die het leven rijker maken
  • Een school waar we leren om conflicten als gemeenschappelijke momenten van groei te zien
  • Een school waar teamvaardigheden en communicatie op het programma staan
  • Een school waar we vrede leren.

  zet je school op de kaart
  https://www.nvcineducation.org/map/

  DETAILS

  DUUR: 8-10 sessies van 2 schooluren
  VOOR WIE? : voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.
  PRAKTISCH:

  • ik kom op school in de klas
  • Het materiaal wordt door mij meegebracht
  • De cursussen zijn opgebouwd uit een afwisseling van theorie, spel en kunst maken
  • De kinderen leren op een speelse manier de 4 stappen van Verbindende Communicatie kennen
  • Kunst is een manier om de filosofie achter Verbindende Communicatie zichtbaar te maken en dient ook als uitgangspunt om gesprekken te voeren
  • De leerkracht is bereid zich aan het traject te verbinden
  • Tijdens de cursussen moet de leerkracht aanwezig zijn, zowel fysiek als ook mentaal. Hij/zij wordt geacht om mee te leren, te spelen en kunst te maken.

  PRIJS: er kan subsidie via Dynamo worden aangevraagd

  2. PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

  Aan de hand van voorbeelden uit de klas, analyseren we hoe de taal werkt die we over het algemeen geleerd hebben en gebruiken en hoe Verbindende Communicatie taal kadert.

  We zullen zien op welke verschillende manieren we een boodschap kunnen horen en hoe de transformerende kracht van (zelf)empathie te ontketenen.

  Vervolgens krijgt iedere deelnemer de kans om met zijn/haar eigen verhaal aan de slag te gaan om te oefenen de vier stappen toe te passen.

  DETAILS

  DUUR: op maat
  PRAKTISCH: ik kom op locatie

  Er wordt geen voorkennis van Verbindende Communicatie verwacht.

  3. JAARTRAJECT

  voor sociale verandering

  Een jaartraject biedt de mogelijkheid om Verbindende Communicatie samen met een groep in je leven of team te integreren. Door 10 maanden lang ondergedompeld te worden in het gedachtegoed, samen te oefenen, te vieren en te rouwen, bouwen we een gemeenschap op met het doel elkaar te ondersteunen in het leerproces.


  LEERKRACHTEN

  Omgaan met de kinderen, ouders en het team kan snel tot een uitdaging worden. Een jaartraject ondersteund leerkrachten in het omgaan met de alledaagse bekommernissen op school. Je kunt een jaartraject voor leerkrachten combineren met een jaartraject voor kinderen. Zo werken we samen aan duurzame gemeenschappen.

  Tijdens het jaartraject zien we onder andere:

  • hoe kan ik grenzen bewaken en de veiligheid in de klas garanderen zonder de verbinding met de kinderen te verbreken?
  • hoe maak ik van ouders bondgenoten?
  • hoe kan ik voor mezelf zorgen als de werklast overweldigend is?

  En we oefenen de 4 stappen toe te passen

  • We oefenen aan de hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*


  OUDERS

  Tijdens het jaartraject zien we onder andere:

  • hoe kan ik mijn kind in zijn/haar dagelijkse frustraties en verdriet begeleiden zonder het van hem/haar over te nemen?
  • hoe kan ik “neen” zeggen zonder stress?
  • hoe kan ik de kans vergroten dat mijn kind hoort wat ik zeg?

  En we oefenen de 4 stappen toe te passen:

  • We oefenen aan hand van voorbeelden uit ons leven.
  • We gebruiken daarvoor één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

  *De dansvloer is een ruimtelijk model van het verbindende communicatieproces.
  Kaarten op de vloer met de verschillende stappen beelden het proces uit. Elke kaart vertegenwoordigt een stap. Deze stappen kun je in iedere mogelijke volgorde gebruiken ter ondersteuning van een bewuste en vloeiende communicatie. Door zo wisselend over de kaarten te gaan, ontstaat de ‘dans’.

  DETAILS

  DUUR: 10 sessies van 2uur30
  VOOR WIE? teams, leerkrachten en ouders.
  Voor iedereen die door persoonlijke groei een wereld in evenwicht wil bouwen. Er wordt geen voorkennis van Verbindende Communicatie verwacht.
  PRAKTISCH:

  • ik kom op locatie.
  • Hooguit 12 deelnemers.
  • Tussen de bijeenkomsten krijgen de leden een mail met meer informatie.
  • Op vrijwillige basis kunnen de leden van de groep tussen de bijeenkomsten met elkaar contact houden: live of via mail of skype, om elkaar in het leerproces te ondersteunen. Iedereen kan een oproep in de groep gooien om te checken of iemand empathisch wil luisteren, een moeilijk gesprek wil voorbereiden, een goed gelopen gesprek wil vieren, ….
  • Het idee is dat de groep een systeem op zich wordt, dat de leden steun biedt om Verbindende Communicatie te integreren in het dagelijkse leven.

  4. INTRODUCTIE

  een paradigmashift

  Aan de hand van voorbeelden die onder de deelnemers leven, analyseren we hoe de taal werkt die we over het algemeen geleerd hebben en gebruiken en hoe Verbindende Communicatie taal kadert.

  We zullen zien op welke verschillende manieren we een boodschap kunnen horen en hoe de transformerende kracht van (zelf)empathie te ontketenen.

  DETAILS

  DUUR: 2 uur 30
  VOOR WIE? voor iedereen die door persoonlijke groei een wereld in evenwicht wil bouwen. Er wordt  geen voorkennis van Verbindende Communicatie verwacht.
  PRAKTISCH: ik kom op locatie

  LEES MEER

  ABOUT & CONTACT

  The School of Empathy wordt geleid door Annick Nölle.

  Annick Nölle is kunstenares en geeft workshops in Geweldloze Communicatie. Ze is opgegroeid in Keulen, Duitsland, en woont en werkt sinds 1989 in Brussel.

  Ze heeft aan La Cambre en L´ERG gestudeerd en doorloopt nu het certificatietraject om trainer van het Center of NonViolent Communication te worden.

  Haar tentaculaire aanpak vermengt kunst, Geweldloze Communicatie en het dagelijkse leven.

  Annick Nölle heeft 15 jaar ervaring met werken met kinderen in diverse scholen via MUS-E, het centrum voor hedendaagse kunst WIELS, Argos, het klein Kasteeltje,… Via kunst maakt ze Geweldloze Communicatie toegankelijk voor kinderen.

  Sedert enkele jaren werkt Annick Nölle ook met volwassenen en heeft zich op het begeleiden van jaartrajecten en oefengroepen toegespitst.

  annick.noelle@gmail.com

  meet me on Medium

  .

  .