Introductie Jaartraject 2023-2024

“Als ik Geweldloze Communicatie gebruik om mensen te bevrijden zodat ze minder depressief zijn en beter met hun familie kunnen opschieten, maar hen niet tegelijkertijd leer om hun energie te gebruiken om systemen in de wereld snel te transformeren, dan maak ik deel uit van het probleem. Ik ben in wezen bezig mensen te kalmeren, hen gelukkiger te maken om te leven in het systeem zoals het is, dus gebruik ik NVC als een verdovend middel.”

Marshall Rosenberg

Meer en meer mensen komen in groepen samen om nieuwe manieren van samen zijn te bewonen, maar reproduceren onbewust dezelfde systemen die we juist achter ons willen laten. 

Tijdens dit jaartraject zien we hoe samen zijn in onze maatschappij wordt georganiseerd en hoe we met Geweldloze Communicatie dit systeem niet verder voeden door prioriteit aan verbinding te geven, voorbij goed en fout.

We zien de basics van Geweldloze Communicatie

en ervaren de kracht van ZelfEmpathie

Praktisch

het jaartraject wordt begeleid door Annick Nölle

10 sessies van 2uur30

Hooguit 12 deelnemers

175 Euro per deelnemer

We komen samen in Brussel, waar is nog nader te bepalen

Inschrijven via annick@theschoolofempathy.org

Datas

dinsdag 12 september 23

dinsdag 10 october 23

dinsdag 14 november 23

dinsdag 12 december 23

dinsdag 16 januari 24

dinsdag 6 februari 24

dinsdag 12 maart 24

dinsdag 16 april 24

dinsdag 14 mei 24

dinsdag 11 juni 24

19 uur tot 21 uur 30

Heb je vragen? bel me dan op 0498 14 89 19 

of stuur een mail naar annick@theschoolofempathy.org